Recursos educativos

Orientacións á comunidade educativa

 O proxecto Nomes e Voces ten como principais liñas argumentais o estudo da violencia, o debate sobre o xenocidio e o interese polo pasado e a reflexión sobre o esquecemento. Intégrase para isto, o acontecido en Galicia durante o Golpe de Estado de xullo de 1936 e a inmediata guerra, nun contexto internacional. Especialmente nos casos nos que se comparte un mesmo marco cronolóxico e histórico, pero cunha perspectiva na que se abarquen outros procesos máis distantes no tempo e na historia.

Fondo Nores Soliño. Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces”

Fondo Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces”

Fondo Homenaxe Universidade. Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces”

 Dende esta perspectiva, o proxecto ofrece á comunidade educativa os produtos da investigación, de xeito que poda converterse nun útil de traballo na aula e unha nova vía de coñecemento. A propia Web e, especialmente, a base de nomes con todas as súas posibilidades é en si mesmo un instrumento cunha importante vocación didáctica, mediante a cal se poden levar a cabo diversas propostas de traballo: o coñecemento da represión no concello onde se encontra o centro de ensino; o coñecemento máis pormenorizado dunha vítima en particular; recoñecer os apelidos das vítimas e poñelos en relación coa comunidade do presente; a represión en función do xénero, idade ou grupos socio-profesionais...

Pero ao mesmo tempo, ca fin de aportar algúns elementos didácticos de primeira man, que sirvan de apoio inmediato na aula, presentamos unha serie de materiais englobados nos apartados Materiais e Materiais elaborados

Materiais: proporciónase unha escolma o máis diversa posible de produtos derivados da investigación para ser utilizados de xeito independente na aula como apoio a unha explicación determinada: fragmentos de voz, fotos, documentos, mapas, gráficos...

Materiais elaborados: achéganse aquí un conxunto de materiais elaborados e estruturados dun xeito temático. Tres son as propostas que ofrecemos de inicio, aínda que se trata dun apartado aberto no que se podan ir incluíndo outras novas. Estas son: A represión en Galicia; A dimensión socio-profesional da represión; A memoria hoxe.

O proxecto solicita á comunidade educativa que se anime a elaborar diversas propostas didácticas. Así, profesores, ou alumnos dirixidos polo seu profesor, poderían realizar unha serie de unidades didácticas. Ben utilizando exclusivamente a información xerada polo proxecto, ben incrementando esta con novas pescudas.

O proxecto comprométese a divulgar cada un destas propostas didácticas en formato pdf, asinadas polos seus autores (profesores, alumnos ou ambos), nun apartado propio creado para tal fin. Ao mesmo tempo, a presentación de cada proposta irá acompañada dun apartado no que os autores podan explicar os pormenores do traballo levado a cabo, así como unha ligazón co blog da web do proxecto para facilitar unha posible comunicación entre os autores e os potenciais usuarios da súa proposta.

Existe a posibilidade de que algunhas destas propostas didácticas, atendendo a diversos criterios: calidade, orixinalidade... podan ser divulgadas na web do proxecto, ademais de no citado formato pdf, como unha proposta didáctica interactiva con novos recursos de utilización.

A navalla suíza
Responsable
Universidade de Santiago de Compostela
Colaboradores
Universidade de Vigo Universidade da Coruña Deputación de Lugo
Patrocina
Feder Xunta de Galicia
Deputacion da Coruña As Pontes de García Rodríguez