Muller e represión no Noroeste Peninsular. Galicia e El Bierzo (1936-1945)

Este é o primeiro traballo que desenvolve a Asociación para a Investigación Histórica do S.XX, no que pretenden abarcar unha temática pouco traballada até o de agora. Coa oportunidade brindada polo Ministerio da Presidencia, o Proxecto a desenvolver baixo o título “Mujer y represión en el Noroeste Peninsular. Galicia y El Bierzo (1936-1945)”, consiste na creación dunha base de datos na que rexistrar a todas aquelas mulleres que foron procesadas por cuestións políticas entre o ano 36 e o 45, ano no que remata a Segunda Guerra Mundial.

Franquismo e represión de xénero en Galicia

Este monográfico pretende investigar a represión física exercida contra as mulleres galegas na guerra civil e a súa participación na resistencia antifranquista desde o final da confrontación armada até a desaparición da loita guerrilleira. Esta investigación lévase a cabo grazas á concesión dunha subvención á investigación do Ministerio de Presidencia do Goberno de España, segundo a convocatoria do BOE nº 83 do 7 de abril de 2011, que cristalizou na publicación Franquismo y represión de género en Galicia (Catarata, 2013) na que participaron os historiadores Julio Prada Rodríguez (ed.) e María Concepción Álvarez Gómez, Beatriz Nieto Outumuro, Xoel Díaz Alonso, Alejandro Rodríguez Gutiérrez e na que tamén colaborou o propio Proxecto Nomes e Voces.

"A represión franquista na comarca da Coruña. Vidas na memoria"

O traballo que presentamos neste especial é froito da colaboración do Proxecto Interuniversitario Nomes e Voces' coa Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Tentamos nestas achegas ademais de dar unha idea dos contidos que o lector pode atopar nas súas páxinas, de presentar o “como se fixo” que hai detrás da letra finalmente impresa, non só porque creemos que dese xeito pódese avaliar o traballo feito, e que hai un público interesado na metodoloxía empregada que non tiña cabida no propio volumen publicado. Senón tamén e sobre todo porque creemos que dese xeito apresentamos unha experiencia de colaboración entre a sociedade civil e o ámbito académico, que ben pode ter continuación noutras experiencias semellantes.

"José Pasín Romero: memoria do proletariado militante de Compostela (1878-1960)"

O Investigador Dionísio Pereira presenta José Pasín Romero: memoria do proletariado militante de Compostela, a biografía dun personaxe clave na historia de Santiago e de Galicia, na Historia do movemento obreiro compostelán e galego. Resulta, por esa mesma razón, unha biografía que supera a vida do personaxe estudado, o que é unha característica das mellores investigacións biográficas.

Xeografía da represión en Galicia (1936-1939)

Dende case que o mesmo intre no que o golpe de Estado fracasa e transmuta en guerra civil, en toda a xeografía da España rebelde imponse o tiro na caluga e as execucións carentes de calquera formalismo baixo a espúrea legalidade dos Bandos de Guerra, ou as propiciadas polos Tribunais Militares que puñan o mundo do revés, acusando de rebeldes aos defensores do réxime lexitimado o 14 de abril de 1931.

Vixiados. Represión, investigación e vixiancia na Galicia da Guerra Civil (1936-1939)

Especial dedicado ao estudo dos procesos de investigación, vixilancia e control social en Galicia durante os anos da guerra civil, as consecuencias que este feito tivo para a poboación nese preciso momento histórico e as influencias que posteriormente se aprecian entre a cidadanía no intre en que a intensidade desta vixilancia foi menor.

Publicación "Memoria de guerra y cultura de paz en el siglo XX"

Este especial que tedes a oportunidade de ollar, é froito dos traballos presentados ao "Coloquio Internacional Memoria de Guerra, reconciliación e cultura de paz" desenvolto no marco do FORO 2010 (13-15 decembro 2010, Santiago de Compostela). Estes traballos, que concluíron nunha publicación recente, presentámolos agora a modo de monográfico para afondar nas conclusións, consideracións e reflexións presentadas nas diferentes mesas do coloquio ou derivadas dos debates suscitados.

Vermellas. Chamábanlles "rojas"

O extraordinario esforzo persoal realizado polas mulleres máis conscientes durante a II República, moitas delas afiliadas a asociacións progresistas, partidos de esquerda ou sindicatos de clase, foi paralelo aos avances sociais que potenciaron a súa presenza na vida pública e a afirmación do dereito ao traballo fóra do fogar, así como a ampliación da súa liberdade e dos seus dereitos de cidadanía.

A navalla suíza
Responsable
Universidade de Santiago de Compostela
Colaboradores
Universidade de Vigo Universidade da Coruña Deputación de Lugo
Patrocina
Feder Xunta de Galicia
Deputacion da Coruña As Pontes de García Rodríguez