"José Pasín Romero: memoria do proletariado militante de Compostela (1878-1960)"

Visións de Compostela

Ciudad extraña, hermosa y fea a un tiempo,
a un tiempo apetecida y detestada,
cual ser que nos atrae y nos desdeña

          Rosalía de Castro, En las orillas del Sar

Xa o dixera dende o seu fondo coñecemento Ramón Otero Pedrayo: a gran novela de Compostela aínda está por escribir, mais case non hai autor galego que non teña dedicado algunha páxina á cidade consagrada ao Apóstolo Santiago. Albiscadas en claroscuros, tal e como percibiu Rosalía a rúa que leva ao mosteiro de San Francisco, as visións de Compostela decote teñen significados que van máis aló da estética; en ben de ocasións deixan translucir, asemade, nidios posicionamentos verbo da especial simboloxía, conformación social e idiosincrasia da cidade, tantas veces identificada coas glorias imperiais e co rexo misticismo vencellado á fe católica. Así, dende os «claros de luz», algúns dos que participaron desta derradeira consideración, como José María Castroviejo, salientaron a sensación de eternidade que transmitía aquel «enorme castro del espíritu rodeado de campía»…Mais dende as «manchas de sombra gigantescas», que diría Rosalía, as cousas víanse doutra maneira, e aqueles que teimaban en socavar a influencia teocrática e deslindar campos entre a mitoloxía católica e o roteiro histórico dos pobos, adoitaron ter unha percepción ben sombriza dunha urbe estancada dende o devalo do Antigo Réxime e que se percibía como «pentápolis apestada»: «vieja ciudad teocrática», «templos sombríos», «cielo triste y nublado», son algunhas das avesas pinceladas que lle dedica o xornalista federal Waldo Álvarez Ínsua, desterrado de Compostela logo do esfarelamento da I República….Ao cabo, o galante Arturo Cuadrado, intenso vividor da urbe durante a derradeira etapa republicana e hábil no xogo de palabras, deu cunha imaxe ben acaída coa ambivalencia rosaliniana: Compostela foi para el «la ciudad más bella con un corazón de piedra»

Valle Inclán, Modesto Pasín e Arturo Cuadrado nos anos finais da República

Valle Inclán, Modesto Pasín e Arturo Cuadrado nos anos finais da República | Arquivo familiar Luís Pasin

A navalla suíza
Responsable
Universidade de Santiago de Compostela
Colaboradores
Universidade de Vigo Universidade da Coruña Deputación de Lugo
Patrocina
Feder Xunta de Galicia
Deputacion da Coruña As Pontes de García Rodríguez