Instituto de Estudos Miñoranos

Instituto de Estudos Miñoranos

O Instituto de Estudios Miñoranos (IEM) fixase como obxectivos:

• Divulgar a cultura e, en xeral, todo o referente ó patrimonio natural, histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico, etc. dos tres concellos do Val Miñor.

• Promover a realización de estudios do todo tipo sobre os ámbitos sinalados.

• Impulsar calquera actividade encamiñada a divulgación destes aspectos.

• Fomentar a conservación e respecto polo patrimonio miñorano como un ben económico e cultural actual.

O Instituto de Estudios Miñoranos (IEM) basease nos seguintes postulados:

• Non se configura, nin pretende selo, como un Instituto oficial, senón como unha expresión independente emanada da sociedade miñorana.

• Está ó servicio do conxunto da sociedade, sen exclusións, propiciando desde posicións de independencia o consenso das diversas forzas sociais, culturais económicas e políticas a prol do eixe principal da súa actuación: o estudio, divulgación e protección do patrimonio.

• Nunha perspectiva decididamente humanista e universalista en ningún caso esquecerá a atención debida á salvagarda e promoción da nosa identidade, o noso idioma e a nosa cultura entendendo o realidade miñorana como integrada nun ámbito xeral da sociedade galega.

• Carácter pluridisciplinar, indispensable para abranguer as liñas de actuación que nos permitan acadar os obxectivos fixados.

Carlos Méixome Quinteiro, director do Instituto de Estudos Miñoranos
Xosé Lois Vilar Pedreira, director da sección de Arqueoloxía e Prehistoria do Instituto de Estudos Miñoranos

Enderezo: Apartado 30, 36380, Gondomar

Teléfono(s): 986 36 08 25 e 680 644 490

E-mail: direccion@minhor.org
Pax. Web: http://www.minhor.org/

Email: direccion@minhor.org

Páxina web: http://www.minhor.org

 

Noticias desta asociación

A navalla suíza
Responsable
Universidade de Santiago de Compostela
Colaboradores
Universidade de Vigo Universidade da Coruña Deputación de Lugo
Patrocina
Feder Xunta de Galicia
Deputacion da Coruña As Pontes de García Rodríguez