CNT Galicia

CNT Galicia

A Confederación Nacional do Traballo, CNT, é un sindicato de inspiración anarco- sindicalista fundado en 1910, herdeiro da Iª Internacional e os seus princípios anti-parlamentarios, anti-políticos e federalistas. O Confederación Rexional Galaica da CNT foi fundada o 21 de Agosto de 1922 en Vigo e non deixou de medrar e de implantar os seus sindicatos por toda Galiza durante os anos que nos levan até a guerra civil, chegando a ter perto de 54.000 afiliados.

Após o 18 de Xullo de 1936, o anarco-sindicalismo galego perderá aos seus mellores cadros (José Villaverde, Manuel Montes, José Moreno, Claro Sendón e un longo etcétera) quer na represión desatada por todo o país, quer nos combates aos que se incorporaron numerosos fuxidos cara a zona leal à República; ali, os cenetistas e anarquistas galegos alentaron a “Federación de Agrupaciones de Gallegos Libertarios" e a organización de batallóns sob o seu control, particularmente na frente do Norte. Rematada a contenda, a CRG voltou a ter recoñecemento orgánico na CNT ilegal do interior a partir de 1941, unha vez que foi reconstituída en território galego. Logo dunha imprescindíbel tarefa de recuperación de cadros, o primeiro comité da CRG na clandestinidade argallou-se en 1942 na Coruña; desde aquela e até 1949, a Rexional Galaica participou da azarosa traxectória da CNT baixo o réxime de Franco.

Ao cabo, a meados de 1949 é neutralizado un novo Comité en Compostela, producíndo-se apresamentos de sindicalistas en Coruña, Lugo e Ourense. Deste xeito, máis de 200 afiliados à CNT foron detidos na Galiza entre 1947 e 1949.

Unha vez restabelecida a “democracia”, a CNT sufriu diferentes ataques por parte dos governos monárquicos tanto da UCD como do PSOE e do Partido Popular, entre eles unha escisión promovida polo partido do señor Rodríguez Zapatero e unha infiltración policial que desembocou no atentado contra a sala de festas “Scala” de Barcelona. A dia de hoxe, a CNT logrou recuperar parte do terreno perdido e sen lle deber un euro à banca posúe numerosos locais en propriedade tanto na Galiza como no Estado español, e continua a desenvolver unha ación sindical nas empresas sobre a base do rexeitamento aos comités de empresa e xuntas de persoal e a constitución de seccións sindicais nas empresas, porque a CNT considera que o actual modelo sindical é herdeiro do antigo “Sindicato Vertical” franquista no que os sindicatos actuan como apagalumes dos conflitos laborais e se converten en auténticas mafias inzadas de liberados sindicais que non dan pau. Por iso, a CNT non solicita subvencións nen ten liberados, porque son o cancro do sindicalismo de base, federal e asembleário.

Rosa Bassave Roibal
Secretária Xeral da Confederación Regional Galaica de CNT

Enderezo:
Garcia Prieto, 24-28 - 15706 Santiago de Compostela

Teléfono:
981 59 09 10 – Fax 981 53 42 56

Email: cntgalicia@hotmail.com

Páxina web: http://www.cntgaliza.org

 
A navalla suíza
Responsable
Universidade de Santiago de Compostela
Colaboradores
Universidade de Vigo Universidade da Coruña Deputación de Lugo
Patrocina
Feder Xunta de Galicia
Deputacion da Coruña As Pontes de García Rodríguez