A metodoloxía

O Proxecto de Investigación tamén busca establecer a centralidade desta parte do pasado recente na investigación histórica e, xa que logo, na mesma actualidade en termos científicos sociais, historiográficos e mesmo comunicacionais, e quere facelo co adecuado fundamento.

A documentación e a interpretación forman parte dos presupostos de arranque do Proxecto. Loxicamente, as fases iniciais do proxecto só podían dedicarse á pescuda dos datos. A orientación desta pescuda debía ser –como así foi– a procura de gran número de materiais documentais para procesalos axeitadamente e dispoñelos para o acceso directo de investigadores e de público interesado. A posta en valor da documentación e das bases de datos asociadas ao Proxecto de Investigación responde á necesidade de que se lle poida extraer o máximo partido aos materiais e coñecementos acumulados aquí, para a súa posta en valor social, educativa ou/e cultural.

Un equipo de especialistas en historia contemporánea coordinou e coordina un amplo traballo de pescuda que se centra en tres liñas de actuación: a constitución dun fondo de gravacións sobre a memoria oral da guerra, a elaboración dunha relación nominal dos represaliados e a determinación dunha xeografía da represión.

Algunhas cifras

512 entrevistas

12.600 fragmentos de son con resumos de contido, etiquetas de busca e valeirado dos nomes das vítimas citadas nelas.

2.799 causas baleiradas (máis de 400.000 páxinas)

3.470 entradas de rexistro de defuncións, percorrendo os rexistros civís de toda Galicia e concellos limítrofes de Zamora.

9.600 entradas bibliográficas, só nunha escolma da bibliografía existente sobre o tema.

22.340 items de imaxes recollidas fundamentalmente provintes de patrimonios das familias das vítimas

17.774 rexistros persoais. 15.000 rexistros persoais validados.

Seguindo estas pautas, o proxecto de investigación realizou traballos relativos á fonte oral, fonte escrita, recollida documental escrita e gráfica, e atendeu, na medida do posible, as demandas que, desde a sociedade galega, se formularon. Con todo este material procedeuse ao deseño de diferentes bases de datos para ordenar os testemuños orais, o material fotográfico e documental e o baleirado das fontes escritas. Para a realización disto, atendeuse o interese da investigación: pescudar os nomes, as voces e os lugares da represión. Co traballo sistemático coas bases de datos téntase dar unha visión o máis completa posible da Galicia que sufriu a guerra civil e o primeiro franquismo. Tamén se realizaron reunións por parte dos investigadores e os coordinadores provinciais, co intento de sistematizar o traballo ao máximo, así como xuntanzas periódicas onde se expuxeron os avances e atrancos no proceso de baleirado documental.

O coñecemento e a pescuda non han servir só no empirismo e na acumulación positiva de datos e informacións –imprescindibles como parte primordial do Proxecto de Investigación– senón tamén na análise e tratamento dos mesmos. Isto significa ademais a contribución ao debate científico a través das vías convencionais e das que poidan deseñarse: encontros, seminarios, publicacións de resultados en diferentes formatos, etc. O produto das investigacións é un recurso público de investigación e un instrumento ao servizo de familiares e interesados e, por suposto, da administración.

 
A navalla suíza
Responsable
Universidade de Santiago de Compostela
Colaboradores
Universidade de Vigo Universidade da Coruña Deputación de Lugo
Patrocina
Feder Xunta de Galicia
Deputacion da Coruña As Pontes de García Rodríguez